top of page

申請電子旅行證 (eTA)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

eTA 需在線申請,流程非常簡單。大多數申請者在幾分鐘內就會(通過電子郵件)收到 eTA 批准函。不過,如果您被要求提交證明文件,您的申請可能需要幾天時間來處理。您最好在預定前往加拿大的機票之前取得 eTA。

bottom of page